Nói đến CR7 là nói đễn những danh hiệu. Mới đây nhất anh đã được vinh dự đặt tên mình cho sân bay tại quê nhà Bồ Đào Nha.